Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Предстои провеждане на китайското състезание "Пей с мен на китайски език"

На 19.12.2018 г.от 11,00 ч. за учениците от I до VII клас и от 13,00 ч. за учениците от VIII до XII клас в Аулата ще се проведе китайско състезание „Пей с мен на китайски език“. Организатори на събитието са СУ „Васил Левски“ и Институт „Конфуций“ гр. Велико Търново.