Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Коледна ваканция

Ръководството на СУ "Васил Левски" уведомява всички ученици и родители, че коледната ваканция започва на 22.12.2018 г. и приключва на 02.01.2019 г. включително.

Учебните занятия ще бъдат възстановени на 03.01.2019 г. (четвъртък) по действащото за двете смени седмично разписание.