Национална програма за първична профилактика на РМШ

Уважаеми родители!

В изпълнение на целите на НП за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016 год. и във връзка с Решение № 3 от Протокол на заседание на Регионалния координационен съвет, както и по препоръка на Регионален инспекторат по образованието - Русе публикуваме на Вашето внимание материал, подготвен от Регионалната здравна инспекция - Русе.