Учебници и учебни помагала за учебната 2017/2018 год.

Уважаеми родители, уведомяваме ви, че за учениците от І до VІІ клас учебниците са безплатни. Закупуват се само учебните помагала. Има практика в началото на учебната година помагалата да се закупуват организирано, като се ползва извесна отстъпка. Съветваме родителите да изчакат първата родителска среща, на която ще бъде уточнена сумата за помагалата за целия клас.

Учениците от VІІІ до ХІІ клас закупуват и учебниците и учебните помагала. За тях не се създава групова организация.