Председателство на Република България на Съвета на ЕС - 2018 г.

Уважаеми ученици, родители и колеги!

За първи път, в рамките на десетгодишното ни членство в Европейския съюз, предстои България да поеме ротационното Председателството на Съвета на Европейския съюз. Този исторически момент е възможност да покажем страната, която обичаме - една проевропейска България, имаща своя цивилизационен принос към културно-историческото наследство на Европа, интегриран член, нужен за бъдещото развитие на Сьюза.

Във връзка с Писмо с изх. № 9105-372/07.11.2017 г. от МОН и Писмо № 02-19-45/09.11.2017г. на РУО - Русе Ви предлагаме да превърнем Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в наша обща кауза и ви информираме, че ще посветим часа на класа в периода 13.11. - 17.11.2017 г. на тази изключително важна тема.

Разчитаме на всички вас да се запознаете с приложената информация.