Важно за кандидатстване след VII клас - електронно подаване на документи

Уважаеми родители и ученици от VII клас, 

Заявленията за участие в класиране и кандидатстване след VII клас ще се подават на следните интернет адреси: www.priem.mon.bg или www.7kIas.mon.bg. Същите ще бъдат активни от момента, в който седмокласниците ще започнат да получават служебните си бележки с резултатите от НВО по БЕЛ и НВО по математика. 

Важно е да знаете, че независимо през кой от двата сайта е подадено заявлението, то ще бъде прието.

От ръководството