Поръчки за училищни униформи

Уважаеми родители и ученици!

Уведомяваме ви, че представители на фирма "Кеви-М" ще бъдат в училище за приемане на поръчки за униформи на следните дати:

22, 25, 26 и 27 юни, от 10 до 12 часа и от 16 до 19 часа.

Родители, които не поръчат униформи на децата си в посочените срокове, могат да посетят офиса на фирмата, който се намира на ул. Николаевска, № 27. Телефон 0888508886.

Готовите униформи можете да получите отново в училище, от 27 до 31.08.2018 год., от 16 до 19 часа.

 

От ръководството