Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Европейските дни на птиците

Сряда, 09 Октомври 2013 | Автор на статията:  СУ Васил Левски

 

На 07.10.2013 година се проведе съвместна инициатива на РИОСВ – Русе, Българското дружество за защита на птиците и СОУ „В. Левски“ – Русе за отбелязване на Европейските дни на птиците.

На учениците от VІ-те класове бяха представени любопитни факти за мигриращи видове птици. Постави се акцент върху египетския лешояд, гнездящ на територията на парк „Русенски Лом“. В края на мероприятието учениците изработиха собственоръчно птици от отпадъчни материали.

 

  • Източник: СОУ Васил Левски