Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Отбелязахме Деня на християнското семейство

Вторник, 21 Ноември 2017 | Автор на статията:  Стоянка Тодорова

21 ноември, денят на "Въведение Богородично” е един от големите Богородични празници. На този ден Църквата отбелязва денят, когато според Свещеното Слово невръстната Мария била въведена в Йерусалимския храм и обречена на Бога от родителите си Йоаким и Анна.Св. Дева била поставена на първото стъпало пред храмовия вход и, за почуда на всички присъстващи, неподдържана от никого, тя се изкачила свободно по 15-те стъпала и се спряла на най-горното.

Празникът е посветен на християнското семействона християнската младеж. Значението на това посвещение е да се изтъкне какво е и какво трябва да бъде християнското семейство и кои са условията за едно здраво семейство, за един истински християнски и общочовешки семеен живот.

На 20 ноември, 2017 г. в аулата на училището, учениците от V е клас  отпразнуваха празника на СЕМЕЙСТВОТО – разнолико, но свято, истинска крепост, топлина, огън и защита!

Момчетата и момичетата развълнувано декламираха стихове и пяха песни за семейството, за любовта и почитта към родителите; разказваха приказки, разкриващи мъдростта на българския, арменския, на турския и на ромския народ. Всички присъстващи - и учители, и ученици, и родители бяха обединени от духа на празника – в семейството всички трябва да се обичат, да се разбират помежду си и да се уважават, за да бъдат щастливи!

И на празник като на празник - след топлите думи за поздравления на г-жа Мънгова, заместник- директор на училището и на г-жа Н. Димитрова, председател на родителския актив на класа, децата бяха почерпени с лакомства, приготвени от техните родители.

 

  • Източник: СОУ Васил Левски