Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Участие на СУ Васил Левски, Русе в обучение по Транснационално сътрудничество (ТСА), Програма Еразъм+ в Торино, Италия

Четвъртък, 01 Март 2018 | Автор на статията:  Сюзан Ферхадова

В рамките на една седмица, в гр. Торино, Италия  се проведе обучението „Tuning In: Learning and Youthpass”за специалисти от организации в областта на образованието, обучението и младежта, учители, преподаватели, младежки работници, тренери и психолози. 25 участници от 19 страни от цяла Европа като Испания, Белгия, Германия, Люксембург, Латвия, България, Албания, Турция и др. се включиха в обучението, след селекция от всички национални агенции, участващи в събитието, като агенцията - домкин бе Agenzia Nazionale Per I Giovani- Националната агенция на Програма „Еразъм+“ в Италия.

По време на обучението, участниците  обогатиха своите знания и умения чрез широк спектър от методи, базирани върху спецификата и целите в процеса на ученето, поставяйки  творческия подход в центъра на бъдещата си работа, включваща както стартиране на нови проекти, така и интегриране на новия интеркултурен опит и неформалния подход в обучението при работа с младежи.

Участието  на СУ „Васил Левски“, гр. Русе, като единствен представител от България в транснационалното обучение, се осъществи с подкрепата на Центъра за развитие на човешките ресурси, в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ в България. Представител на училището бе г-жа Сюзан Ферхадова – старши учител по английски език.

  • Източник: СОУ Васил Левски