Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Участие на СУ "Васил Левски" - Русе в проект "Дунав - Река с много история"

Четвъртък, 08 Март 2018 | Автор на статията:  СУ Васил Левски

Във връзка с изпълнението на проект "Дунав - Река с много история", съфинансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие по Програма Интеррег V-A Румъния - България с водещ бенефициент фондация "Отворена длан", СУ "В. Левски" - Русе взе пряко участие.

Ученици от VІІ клас спечелиха награди в дейност "Организиране и провеждане на изложби" на тема "Познаваме ли културно-историческите обекти в нашата област?". Номинирани бяха:

- І място - Симона Петрова Русева от VІІ г клас;

- ІІ място - Ипек Илкерова Исмаилова от VІІ б клас;

- ІІІ място - Радостина Радославова Антимова от VІІ е клас.

Благодарности към тяхната ръководителка - г-жа Савина Николова - старши учител по ИИ!

Поздравления на участниците за техния талант и стремеж да представят училището и град Русе!

  • Източник: СОУ Васил Левски