Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Промяна на заповед за провеждане на редовна изпитна сесия за оформяне на годишна оценка на ученик в самостоятелна форма на обучение XI клас